AURANGABAD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

ORGANISING COMMITTEE

photo

Shri. Nandkishor Kagliwal

Chairman

photo

Shri. Ankushrao Kadam

Director

photo

Shri. Ashok Rane

Festival Director

photo

Dr. Ulhas Gaoli

Festival Convener

photo

Shri. Sacheen Mulay

Festival Convener

photo

Shri. Mohammad Arshad

Secretary

photo

Shri. Nilesh Raut

Convener

photo

Shri. Shiv Kadam

Creative Director

photo

Shri. Jaypraad Desai

Creative Director

photo

Shri. Subodh Jadhav

Festival Programmer

photo

Santosh Joshi

Festival Programmer

photo

Mangesh Mardhekar

Deputy Director, Programme

photo

Shivshankar Falke

Theme Designer

photo

Nitin Kalel

Digital Media

MEMBER

photo

Satyajit Jadhav

photo

Mangesh Nirantar

photo

Dr. Sandeep Sisode

photo

Dr. kailas Ambhure

photo

Ashok Bandgar

photo

Dr. Vira Rathod

photo

Deepak Pawar

photo

Ganesh Ghule

photo

Shrikant Deshpande

photo

Mahesh Achintalwar

photo

Deepak Jadhav

photo

Kishor Nikam

photo

Mayur Deshpande

photo

Nikhil Bhalerao

photo

Prashant Nehul

photo

Yogesh Iradkar

photo

Rajendra Walke

photo

Rupesh More

photo

Renuka Kad

photo

Sachin Dabhade

photo

Sharad Shinde

photo

Shriram Potdar

photo

Trishul Kulkarni

photo

Ratan Raut

photo

Santosh Lomte

photo

Gajanan Unhale

photo

Saurabh Sangwadekar

photo

Santosh Golekar

photo

Rakesh Wani

photo

Vishal Peherkar

photo

N. T. Palaskar

photo

Shubham Kulkarni

photo

Shraddha Joshi

photo

Sunil Gadekar

photo

Jitendra Saluja

photo

Mushir Shaikh

photo

Nivrutti Suryavanshi

photo

Pooja Kulkarni

photo

Anil Jadhav

photo

Neha Bhosale

photo

Manasi Deshpande

photo

Ganesh Oza